top of page
Landscape
ચતુષ્કોણની સમજ

આ પ્રકરણ તમને ચતુષ્કોણ, 4 બાજુઓ સાથે બહુકોણની મૂળભૂત બાબતોથી પરિચય કરાવશે.

Landscape
પ્રાયોગિક ભૂમિતિ

આ પ્રકરણમાં તમને આપવામાં આવેલ 2 પાસપાસેની બાજુઓ, 3 ખૂણા અને 1 વિકર્ણ ક્ષેત્ર સાથે ચતુર્ભુજમાં 4 બાજુઓ દોરવાનો સમાવેશ થાય છે. આ પ્રકરણમાં વિવિધ પ્રકારના ચતુષ્કોણ કેવી રીતે દોરવા તે તમને વધુ સમજાવવામાં આવશે.

Landscape
રાશિઓની તુલના

આ પ્રકરણ આગળ વધારાના ખર્ચાઓના ગણિત વિશે છે, જે એક્સાઇઝ ટેક્સ, જમીનનું સંપાદન, ચક્રવૃદ્ધિ વાર્ષિક, અર્ધવાર્ષિક અથવા ત્રિમાસિક વ્યાજ, વગેરે જેવી બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.

Landscape
સંમેય સંખ્યાઓ

આ પ્રકરણ તમને પૂર્ણાંકો, વાસ્તવિક પૂર્ણાંકોના ગુણધર્મો, સંમેય સંખ્યાઓ અને પૂર્ણ સંખ્યાઓ વિશે સમજવામાં મદદ કરશે. વધુમાં, સંખ્યા રેખા પર સંમેય સંખ્યાઓ કેવી રીતે રજૂ થાય છે તે પણ સમજાવવામાં આવ્યું છે.

Landscape
બૈજિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ

આ પ્રકરણ બૈજિક પદાવલિઓની ઓળખ અને તેમના ઉપયોગ સમજાવે છે.

Landscape
ઘાત અને ઘાતાંક

આ પ્રકરણમાં તમે જે પ્રાથમિક વસ્તુનો અભ્યાસ કરશો તે છે ઘાત અને ઘાતાંક: ઘાત કે જે નકારાત્મક ઘાતાંક ધરાવે છે, દશાંશ સંખ્યાઓ અને તેમની વૈજ્ઞાનિક સમજ જોડે ઘાતાંકના નિયમની સમજૂતી.

Landscape
ઘનાકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ

આ પ્રકરણ ત્યારબાદ પદોની સંખ્યાના આધારે દ્વિપદી, એકપદી, ત્રિપદી વગેરેમાં ઊંડાણપૂર્વક સમજ પૂરી પાડે છે.

Landscape
એક ચલ સુરેખ સમીકરણ

જેમ જેમ તમે ગણિતમાં આગળ વધશો, તેમ તમે એક ચલ સમીકરણોનું મહત્વ જોશો. આમ, સમજવા અને યાદ રાખવા માટે આ એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પ્રકરણ છે. તે સંપૂર્ણપણે વિવિધ સમીકરણો પર આધારિત છે જેમાં ચલોનો સમાવેશ થાય છે.

Landscape
વર્ગ અને વર્ગમૂળ

આ પ્રકરણ સંખ્યાના વિવિધ મૂળની ચર્ચા કરવાની યોજના આપે છે. ધારો કે સંખ્યા A રજૂ કરવામાં આવી છે કારણ કે અન્ય સંખ્યાનો વર્ગ B છે, તો B અહીં A નું વર્ગમૂળ છે. વર્ગ અને વર્ગમૂળ મૂળ શોધવાની આ વ્યૂહરચના ઉચ્ચ ધોરણોમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

Landscape
ઘન અને ઘનમૂળ

ઘન અને ઘનમૂળ શોધવા માટે અસંખ્ય રીતો છે. પરંતુ આ પ્રકરણમાં, આ ઘન અને ઘનમૂળ માટે સળંગ એકી સંખ્યા ઉમેરીને શોધવાની પેટર્ન વિશે શીખશો.

Landscape
માહિતીનું નિયમન

તાજેતરના વર્ષોમાં ડેટા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ સાધન બની ગયું છે. ડેટાને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાનું પગલું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે. આ પ્રકરણ તમને ડેટાને કેવી રીતે હેન્ડલ કરવા અને તેને વ્યવસ્થિત ક્રમમાં ગોઠવવા જેથી અર્થપૂર્ણ પરિણામોનું અર્થઘટન કરી શકાય.

Landscape
અવયવીકરણ

આ પ્રકરણ બીજગણિતીય સમીકરણો અને સંખ્યાઓના અવયવીકરણ પર આધારિત છે. આ બીજગણિત મૂલ્યો, સંખ્યાઓ અથવા સમીકરણો હોઈ શકે છે.

Landscape
સંખ્યા અને રમત

આ પ્રકરણમાં, તમે સામાન્ય સ્વરૂપમાં સંખ્યાઓ સાથે વ્યવહાર કરશો. આ પ્રકરણમાં સંખ્યાઓને લગતા કોયડાઓ અને રમતો પણ છે. તેના આધારે વિભાજ્યતા ચકાસવાના પ્રશ્નો પણ છે.

Landscape
માપન

આ પ્રકરણ બંધ આકૃતિઓના ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ સંબંધિત મુદ્દાઓ વિશે સમજૂતી પૂરી પાડશે. આ સાથે, તમે નક્કર આકૃતિઓ જેમ કે સિલિન્ડર, ક્યુબ, ક્યુબોઇડ વગેરેનો અભ્યાસ કરશો. તમને વિવિધ એકમોને જથ્થાને કેવી રીતે રૂપાંતરિત કરવું તે પણ જાણવા મળશે.

Landscape
સમપ્રમાણ અને વ્યસ્તપ્રમાણ

આ પ્રકરણના પ્રશ્નો તમને વ્યસ્ત અને સમ પ્રમાણની વિગતો આપશે. આ વ્યસ્ત અને સમ પ્રમાણ અન્ય જથ્થાના સંદર્ભમાં એક જથ્થાના સંબંધિત ઘટાડાને અથવા વધારાના આધારે ઓળખવામાં આવે છે.

Landscape
આલેખનો પરિચય

આ પ્રકરણમાં તમે આંકડાકીય તથ્યોને ચિત્રાત્મક સ્વરૂપમાં દર્શાવવા માટે આલેખની ઉપયોગીતા અને મહત્વ સમજશો, જેથી દરેક વ્યક્તિ કોઈપણ કન્સેપટને ખૂબ જ સરળતાથી સમજી શકે.

Maths
bottom of page