ગુજરાતનું સૌથી લોકપ્રિય લર્નિંગ એપ

ધોરણ 5 થી 12 માટે, એક સંપૂર્ણ લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ! 

vid0235.png

દરેક વિષય સમાવિષ્ટ, વ્યાકરણથી લઈ નિબંધ સુધી, બધું જ! 

Textbooks

Interactive textbooks, including new NCERT-based GSEB books with solutions

Video Lectures

Videos to clear your conceptual understanding, delivered by best teachers from across Gujarat

Adaptive Tests

Master each chapter with artificial intelligence based adaptive tests for SSC & HSC Board exams

Doubts Corner

Post your doubts and get instant solutions from other fellow students across the state

શીખો મજાથી,

અનુભવી શિક્ષકો પાસેથી! 

દરેક વિષયના તજજ્ઞ (+ મજેદાર) શિક્ષક પાસેથી શીખો અગત્યના કોન્સેપ્ટ્સ, સરળતાથી સમજાય તેવી ભાષામાં અને ઓછા સમયમાં!

દરેક વિષયના પાઠ્યપુસ્તક, પદ્ધતિસરના જવાબો સાથે! 

આ પાઠ્યપુસ્તક તમે ઓફલાઈન પણ વાંચી શકો છો

પ્રકરણ મુજબ

પરીક્ષાઓ 

આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સ ની મદદથી તૈયાર કરાયેલ ટેસ્ટ પ્લેટફોર્મ, જે તમને તમારા નબળા ટોપિકને સમજવા મદદ કરે

Join 1,00,000+ Happy Students

Sign up now and start your learning journey

ic-email256.png

Chat with us

Click to message

Learning app for 
Gujarat State Board Students

Gujju Student is an online learning platform for students studying in Gujarati medium, following Gujarat State Education Board curriculum for Classes 5th to 12th.  Gujju Kids is an app designed for kids in and below Class 4. 

  • Google Play
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
COMPANY
About us
About Founder
Team
Educators
Jobs
Teach on Gujju Student
Press
Privacy Policy
Contact us
Help Desk 

Gujju Student is neither affiliated with nor promoted by the Gujarat State authorities and/or the GSEB/GSSHSEB/NCERT. Detailed Terms can be found here

(C) 2017-2020 Gujju Student. All Rights Reserved by their respective owners. 

Gujju Student is a product of Buddhimaan, Inc.