ગુજરાતની સૌથી

લોકપ્રિય લર્નિંગ એપ

દરેક ટોપિકને સમજો અમારા કાળજીપૂર્વક બનાવાયેલા ટૂંકા અને રસપ્રદ વિડિયોઝ દ્વારા! #ગોખવાનુંબંધકરો 

Classes
ધોરણ 5
ધોરણ 6 
ધોરણ 7
ધોરણ 8 
ધોરણ 9 
ધોરણ 10
ધોરણ 11 આર્ટ્સ
ધોરણ 11 કોમર્સ
ધોરણ 11 સાયન્સ 
ધોરણ 12 આર્ટ્સ
ધોરણ 12 કોમર્સ 
ધોરણ 12 સાયન્સ 
Products
Gujju Grammar
Gujju Nibandhmala
Gujju Kids 
Gujju Guide
Pucho by Gujju Student
Company

Copyright 2020. All rights reserved.

Gujju Student is a part of Buddhimaan.co

The best learning
app for Gujarati
medium students.
1,00,000+
Happy Students
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram

વાંચો દરેક પાઠ્યપુસ્તક 

ગુજરાત રાજ્યના તમામ ધોરણના પાઠ્યપુસ્તકો, સરળતાથી વાંચો

સમજો વિડીયો દ્વારા

શીખો તમારી અનુકૂળતાએ - ટૂંકા અને સમજવામાં સરળ એવા

વિડીયોની મદદથી

પૂછો તમારા ડાઉટ્સ 

પાઠ્યપુસ્તકો તેમજ અન્ય પરીક્ષાઓના પ્રશ્નોના જવાબ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મેળવો અને તમારા નબળા ટોપિક્સ મજબૂત કરો
 

જુના પ્રશ્નપત્રોના સવાલો, અગાઉ ખોટા પડેલા પ્રશ્નો તેમજ ડિફિકલ્ટી લેવલ મુજબ તમારી પરીક્ષાની તૈયારી કરો 

પ્રેક્ટિસ સ્માર્ટ રીતે 

ગુજ્જુ સ્ટુડન્ટ

સ્કૂલ એમ્બેસેડર 

શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે નેતૃત્વ વિકાસ કાર્યક્રમ

વિદ્યાર્થીઓનું પ્રિય લર્નિંગ એપ 

ખુબ જ ઉપયોગી એપ... Good Job

Sahir on Google Play

...ઘણી સરસ એપ્લિકેશન છે

Yagnik on Google Play

Excellent app

for learning...

Paresh on Google Play